Historia

John Gabriel Mollén hade varit verksam i Lysekil under 16 år då han på inrådan av Magnus Huss, sedermera professor, startade badorten Lysekil. Huss hade kommit att uppehålla sig som karantänsläkare i Lysekil under någon epidemi och ansåg att bad borde främja hälsan och att särskilt bad i havsvatten var välgörande.

1846 startade Mollén sitt havsbad efter följande annons i Bohus Läns Tidning i juni 1846. “Saltsjö-bad vid Lysekil. Denna badinrättning, hwilken på af Sveriges skickligaste Läkares tillskyndan blifwit anlagd, och whilken har ett obemängdt hafsvatten och den renaste hafsluft öppnas för allmänt begagnande den 1:e instundande julii och fortsättes till d. 15 september.

Respective badbesökande, hwilka behaga hedra inrättningen med sitt förtroende täckes för anteckning och boningars anskaffande göra anmälan herom hos undertecknad. Lysekil 23 Juni 1846 J.G Mollén” Bredvid herrarnas kallbadhus fanns en tillbyggnad avsedd för gymnastik. Byggnaden byggdes om 1869 till restaurangbyggnad och döptes passande nog till Havsbadsresturangen. Restaurangen om- och tillbyggdes 1895 till att bli en av de största restaurangerna i Sverige, med plats för 300 personer samtidigt.

Restaurangen finns som ni vet fortfarande kvar och har under åren förändrats. Under en period användes lokalen som restaurangskola vintertid men har idag övergått till att användas främst för konferens och nattklubb. Under sommarsäsongen är det full fart både i Lysekil och på Havsbadet, och då öppnar vi för lunch och a la carte dagligen, med nattklubb och artister flera dagar i veckan.